Umów się na wizytę 505 446 009  recepcja@keep-smiling.pl

 1. Jakie są konsekwencje braku zębów:
 • przemieszczanie się pozostałych zębów,
 • przeciążenie pozostałych zębów prowadzące do ich ścierania się, pękania i tworzenia ubytków przyszyjkowych,
 • rozchwianie pozostałych zębów,
 • pogorszenie estetyki. Ze względu na brak podparcia na zębach, powłoki skórne zapadają się, pogłębieniu ulegają bruzdy nosowo-wargowe, skraca się dolny odcinek twarzy, a kąciki ust opadają.

 

 1. Czym są implanty zębowe

Upraszczając można powiedzieć, że implant stomatologiczny to nic innego jak element zastępujący korzeń zęba. Wygojony (zintegrowany z kością) implant stomatologiczny wykorzystywany jest jako podparcie do odbudowy brakującego uzębienia w różny, zależny od potrzeb pacjenta, sposób.

Implanty stanowią filar do zamocowania pracy protetycznej widocznej w jamie ustnej  np. mostu, protezy lub korony zwanej potocznie „sztucznym zębem”.

Mogą być wykonane z tytanu lub cyrkonu, dzięki czemu są doskonale tolerowane przez organizm człowieka – nie wywołują reakcji alergicznych, ani nie prowokują odpowiedzi immunologicznej. Są to materiały traktowane przez nasz organizm w sposób zupełnie neutralny, dzięki czemu zostają obudowane kością nie prowokując odpowiedzi immunologicznej (implant nie może zostać zatem odrzucony przez organizm).

 

 1. Zalety implantów zębowych
 • Lepsza estetyka – odbudowy na implantach w sposób zbliżony do perfekcji zastępują wygląd i funkcje naturalnych zębów.
 • Lepszy stan jamy ustnej – wszczepienie implantów nie wymaga ingerencji w inne sąsiadujące zęby, pozostawiając je nienaruszone. Dodatkowo zapobiegają zanikaniu masy kostnej szczęki i żuchwy. Są także wsparciem dla naturalnych zębów, które nie wysuwają się z zębodołu, ponieważ mają odpowiednie podparcie w postaci protez opartych na implantach
 • Trwałość – dzięki materiałom z jakich wykonane są implanty (tytan i cyrkon), przy odpowiedniej higienie mogą służyć przez wiele lat
 • Wygoda – eliminują niepewność związaną z luźnymi, źle dopasowanymi protezami. Dzięki swojej konstrukcji są one na stałe połączone z kością, co z kolei przekłada się na dwie kolejne zalety
 • Lepsza wymowa
 • Łatwiejsze jedzenie

 

 1. Jakie braki zębowe można uzupełnić za pomocą implantów:

 

 • brak pojedynczego zęba,
 • brak kilku zębów – most na implantach
 • brak wszystkich zębów – most na implantach (uzupełnienie stałe) lub proteza na implantach (uzupełnienie ruchome)

 

 1. Proces leczenia implantologicznego można podzielić na trzy etapy:
 • przygotowanie do implantacji
 • część chirurgiczna
 • część protetyczna

 

 1. Przygotowanie do zabiegu implantacji

Przed każdym leczeniem implantologicznym niezbędne jest wykonanie planu leczenia na podstawie:

 

 • badania pacjenta, ocenie jego potrzeb leczniczych oraz poznaniu oczekiwań
 • CBCT – tomografii komputerowej, pozwalającej ocenić stan kości oraz zębów sąsiadujących.
 • ponadto przed rozpoczęciem leczenia Pacjent powinien zadbać

o to, aby wszystkie zęby obciążone próchnicą zostały wyleczone

 • zaleca się także usunięcie kamienia nazębnego.

 

 1. Część chirurgiczna

 

Procedura wszczepienia implantu jest zabiegiem stosunkowo krótkim, a dzięki znieczuleniu całkowicie bezbolesnym. W zależności od indywidualnego przypadku mogą być konieczne dodatkowe zabiegi poprawiające jakość bądź ilość tkanek (kości lub dziąsła) wokół przyszłego implantu.

 

Sam zabieg wszczepienia implantu w miejsce brakującego zęba trwa kilkanaście minut i odbywa się w miejscowym znieczuleniu. Pacjent następnego dnia może już normalnie funkcjonować. Czas gojenia trwa od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie następuje zrośnięcie się implantu z kością, dzięki czemu implant stanie się integralną częścią uzębienia. Na okres gojenia do implantu mocowana jest korona tymczasowa (w przypadku natychmiastowego obciążenia implantu) lub do zębów sąsiednich tymczasowy most adhezyjny (niewymagający szlifowania zębów sąsiednich)

 

 1. Część protetyczna

 

Po całkowitym zrośnięciu się z kością, do implantu mocowany jest łącznik, którego zadaniem jest stabilne utrzymywanie nowej korony, mostu lub protezy całkowitej. Pierwszym etapem jest pobranie wycisków wszystkich zębów, aby najlepiej odtworzyć warunki zgryzowe. Następnie praca wędruje do laboratorium protetycznego, w którym technik wykonuje pracę protetyczną. Podczas wizyt kontrolnych zostaną dopracowane aspekty techniczne pracy protetycznej, a także dobrana odpowiednia estetyka uzupełnienia. Po akceptacji przez Pacjenta praca zostanie trwale umocowana do implantów.

 

 1. Ponowne wykorzystanie implantu

 

Implantu nie można dwukrotnie wprowadzić w kość, nie mniej jednak raz wprowadzony implant może być wykorzystywany na różne sposoby. Co to oznacza? Przykładowo, jeśli warunki w jamie ustnej ulegną zmianie (np. utrata kolejnego zęba) praca protetyczna może zostać odkręcona od implantu, a sam implant wykorzystany do wykonania nowej, odpowiadającej aktualnym potrzebom Pacjenta. Również po wprowadzeniu kolejnego implantu, dotychczasowy może zostać wykorzystany np. do utworzenia mostu pomiędzy dwoma implantami.